Analiza Big Data, Uczenie maszynowe, Internet rzeczy

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data), uczenia maszynowego oraz technologią Internetu Rzeczy (IoT)

Program zajęć

  • Metodologie eksploracji dużych zbiorów danych (Big Data).
  • Źródła, rodzaje i jakość danych.
  • Analiza danych w językach programowania.
  • Zapytania SQL.
  • Nierelacyjne bazy danych.
  • Metody uczenia maszynowego.
  • Przetwarzanie dużych zbiorów danych w chmurze obliczeniowej.
  • Wizualizacja i raportowanie.
  • Internet Rzeczy (IoT) – definicja, właściwości, problemy bezpieczeństwa.
  • Przetwarzanie danych w IoT