Przedmioty

Studia II stopnia – magisterskie

Program studiów obejmuje pięć modułów:

  1. Modele i metody obliczeniowe w ciepłownictwie i gazownictwie
  2. Symulacja i optymalizacja sieci płynowych
  3. Transport ciepła i gazu: przesył i dystrybucja
  4. Zarządzenie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi
  5. Moduł przedmiotów obieralnych (2 przedmioty na III semestrze), HES (3 przedmioty), seminarium

Ramowy program studiów:

L.p.Nazwa przedmiotuRazemSemestr ISemestr IISemestr IIISuma Pkt.
godz.WCLKPPkt.WCLKPPkt.WCLKPPkt.
Modele i metody obliczeniowe w ciepłownictwie i gazownictwie31521
1Termodynamika przepływów płynu, wymiana ciepła i masy602244
2Modelowanie hydrauliczne sieci płynowych45213*3
3Metody numeryczne60224*4
4Metody prognozowania452133
5Metody optymalizacji452133
6Programowanie601344
Symulacja i optymalizacja sieci płynowych1359
1Symulacja sieci płynowych60224*4
2Optymalizacja systemów ciepłowniczych i gazowniczych30112*2
3Obliczeniowa mechanika płynów451233
Transport ciepła i gazu: przesył i dystrybucja15010
1Projektowanie systemów ciepłowniczych452133
2Projektowanie systemów gazowniczych452133
3Techniki pomiarowe45213*3
4Maszyny przepływowe w systemach ciepłowniczych i gazowniczych15111
Zarządzenie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi18012
1Technika regulacji i sterowania301122
2Systemy dyspozytorskie4511133
3Zarządzanie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi3022*2
4GIS - Systemy Informacji Przestrzennej301122
5Sector coupling, energy and heat storage systems301122
6Analiza ryzyka i elementy niezawodności15111
Moduł przedmiotów obieralnych (2 przedmioty na III semestrze), HES, seminariów18032
1Przedmiot obieralny 14511133
2Przedmiot obieralny 24511133
3Seminarium dyplomowe15111
4Zarządzanie projektami (HES)15111
5Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych (HES)301122
6Giełdowy obrót energią, paliwami i emisjami (HES)30222
7Praca dyplomowa2020
Razem godzin/punktów 9601531712717004627331123084
Razem godzin/punktów w semestrze 272727271030

* – egzamin z przedmiotu

 

Przedmioty obieralne

L.p.Nazwa przedmiotuRazemSemestr ISemestr IISemestr IIISuma Pkt.
godz.WCLKPPkt.WCLKPPkt.WCLKPPkt.
Oferta przedmiotów obieralnych:906
1Pomiary, modelowanie i asymilacja danych451113
2Hybrydowe i poligeneracyjne układy konwersji energii451113
3Rynek mediów energetycznych451113
4Konwersja i transport energii a środowisko naturalne451113
5Inżynieria obiektów liniowych451113
6Analiza Big Data, Uczenie maszynowe, Internet rzeczy451113
7Technologie sekwestracji i użytkowania CO2451113