Specjalność Systemy Ciepłownicze i Gazownicze

Zmiany w sektorach energetyki w związku z transformacją energetyczną oraz nowe możliwości płynące ze zintegrowanego planowania, operatorstwa i modelowania systemów energetycznych, w tym systemów ciepłowniczych i gazowniczych, stały się motywacją do utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej.

Zadania dydaktyczne związane z nową specjalnością, jak i działalność naukowa w obszarze badań dotyczących inżynierii systemów ciepłowniczych i gazowniczych są prowadzone w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, funkcjonującym na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

W programie studiów znajdują się atrakcyjne przedmioty z grupy HES, ukierunkowane na zagadnienia ekonomiczne, przedsiębiorczości i społeczne oraz rozwój kompetencji miękkich, np.

Oferujemy nowe, interdyscyplinarne przedmioty obieralne, np.

Szczegółowa informacja o specjalności (PDF)