Specjalizacja: Systemy Ciepłownicze i Gazownicze

Zmiany w sektorach energetyki w związku z transformacją energetyczną oraz nowe możliwości płynące ze zintegrowanego planowania, operatorstwa i modelowania systemów energetycznych (systemów ciepłowniczych, gazowniczych, transportu H2 i CO2), stały się motywacją do utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej.

Wkrótce rekrutacja na rok akademicki 2024/2025.

(Uwaga Kandydaci: Oferujemy elastyczny grafik zajęć uwzględniający potrzeby osób pracujących. Rejestrację na drugi stopień studiów można wykonać przed obroną pracy inżynierskiej)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod projektowania i zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi, z uwzględnieniem pojawiających się systemów rurociągowego transportu biometanu, H2 i CO2. Posiada również szczegółową wiedzę z dziedziny wytwarzania, magazynowania i użytkowania energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych oraz metod konwersji energii. Zapoznaj się z sylwetką absolwenta specjalności SCiG w zakładce.

Zadania dydaktyczne związane z nową specjalnością, jak i działalność naukowa w obszarze badań dotyczących inżynierii systemów ciepłowniczych i gazowniczych są prowadzone w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, funkcjonującym na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Moduły:

W programie studiów znajdują się atrakcyjne przedmioty z grupy HES, ukierunkowane na zagadnienia ekonomiczne, przedsiębiorczości i społeczne oraz rozwój kompetencji miękkich, np.

Oferujemy nowe, interdyscyplinarne przedmioty obieralne, np.

Szczegółowa informacja o specjalności (PDF)

W trakcie studiów organizujemy wizyty studyjne i zajęcia terenowe w nowoczesnych obiektach przemysłowych, m.in. bloku gazowo-parowym EC Żerań w Warszawie, dyspozycji mocy i pompowni systemu ciepłowniczego w Warszawie, terminalu LNG w Świnoujściu, podziemnym magazynie gazu w Mogilnie, innowacyjnej biogazowni w Przybrodzie-Rokietnicy, krajowej dyspozycji gazu w Warszawie, tłoczni gazu i laboratorium wzorcowania gazomierzy w Hołowczycach.

Współpraca krajowa, międzynarodowa i możliwości zatrudnienia:

CO2 gaz ziemny H2 zatrudnienie