Andrzej Osiadacz

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 103

Email: andrzej.osiadacz (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 53 11
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • 1992 – tytuł naukowy profesora nauk technicznych (Automatyka i Robotyka)
 • 1982 – doktor habilitowany (Automatyka) Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Instytut Automatyki i Telemechaniki, Kraków.
 • 1976 – doktor nauk technicznych (Automatyka) Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Instytut Automatyki i Telemechaniki, Kraków.
 • 1968 – mgr inż. (Automatyka) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Instytut Automatyki Przemysłowej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 1.05.04 – 17.04.06 – Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A.
 • Od 1991 – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska, 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20, – Kierownik Zakładu Inżynieria Gazownictwa,
 • Od 1.09.07 – Kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych,
 • Od 1.01.08 – Dyrektor Wydziałowego Centrum Płynowych Systemów Przesyłowych,
 • Od 2000 – stanowisko profesora zwyczajnego,
 • 1970 – 1991 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, OT/Warszawa, 01 -224 Warszawa, ul. Kasprzaka 25.

przy czym:

 • 1990 – 1991 – Kierownik OT/Warszawa,
 • 1975 – 1990 – Kierownik Pracowni Sterowania Sieciami Gazowymi,
 • 1970 – 1975 – Kierownik Laboratorium Automatyki i Pomiarów.

Jednocześnie:

 • 1979 – 1980 – stypendysta ONZ-u (14 miesięcy) The University of Manchester – Institute of Science and Technology, Control Systems Centre, Manchester M60, 1QD, P.O.Box 88, U.K.
 • 1985 – 1988 – Senior Research Fellow – stypendysta Science and Engineering Research Council (42 miesiące). The University of Manchester – Institute of Science and Technology, Control Systems Centre, Manchester M60, 1QD, P.O.Box 88, U.K.
 • 1989 – 1990 – Senior Scientist( 18 miesięcy) British Gas plc, Research & Development Division, London Research Station, Mathematics and Computing Division, Michael Road, London SW6 2AD
 • 1990 – Visiting Professor ( 3 miesiące), Department of Mechanics,University of Lisbon
 • 1990 – Visiting Professor (3 miesiące), Department of Mathematics and Computer Science, University of Salford, Salford M5 4WT, UK.
 • 2004 (1 miesiąc) – Politechnika w Buenos Aires – wykłady dla kadry technicznej argentyńskiego i chilijskiego przemysłu gazowniczego

Członkostwo krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych:

 • The Institution of Mathematics and Its Applications – UK (od 1990)
 • American Gas Association – od 1988
 • Society of Petroleum Engineers – od 1992
 • Member of Executive Committee of Pipeline Simulation Interest Group – USA (1994-2004)
 • Komitet Energetyki – PAN (od 1993)
 • International Gas Union – Committee D (Distribution of Gases) (1992 – 2000). 1996 – 2000 Chairman of the Committee.

Wykaz ważniejszych funkcji pełnionych poza uczelnią:

 • Członek Rady Naukowej w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie – (1990-1993).
 • Fundacja Poszanowania Energii – ekspert ds. gazownictwa od 1997.
 • Doradca Dyrektora Mazowieckiego Zakładu Gazowniczego ds. sterowania sieciami gazowymi w latach 1995-1999. .
 • Doradca Prezesa PGNiG S.A. ds. gazownictwa od 1.10.99 do 1.10.00.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn Kożle od 1.11.00 do 20.01.02
 • Członek Komitetu Sterującego ds. restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.- od 1.10.2002 do 31.12.03
 • Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa – od 1.02.03 do 1.10.04
 • Członek Rady Nadzorczej Biura Projektowego “Gazoprojekt” – od 1.11.04 do 1.06.06
 • Członek Grupy Plenarnej GTE (Gas Transmission Europe) – od 1.10.04 do 1.05.06.
 • Członek Przemysłowego Panelu Doradczego Karty Energetycznej przy Komitecie Energetycznym w Brukseli – 06.10.04.
 • Członek Rady Nadzorczej Gazobudowa – Zabrze – od 1.07.08.

Specjalizacja:

 • sterowanie i automatyczna regulacja procesów przemysłowych w tym procesów technologicznych w gazownictwie,
 • modelowanie i komputerowa symulacja sieci płynowych w tym sieci gazowych,
 • metody numeryczne,
 • teoria i metody obliczeniowe optymalizacji,
 • optymalizacja procesów przemysłowych w tym procesu przesyłu i magazynowania gazu,
 • modelowanie procesów transportu masy i energii,
 • hydraulika sieci płynowych w tym gazowych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych,
 • sterowanie procesami przemysłowymi w tym procesem transportu gazu,
 • rynek gazu w Polsce( sytuacja obecna i kierunki rozwoju),
 • procesy optymalizacyjne na rynku gazu.

Od wielu lat ściśle współpracuję z polskim przemysłem gazowniczym wykonując różnego rodzaju prace badawcze, ekspertyzy, prace naukowe. Pełniłem także funkcje doradcy Prezesów i Dyrektorów firm gazowniczych. Tematyka większości prac wykonanych przeze mnie dotyczyła procesów związanych z problemami dystrybucji i przesyłu gazu. Opracowane zostały pakiety do symulacji statycznej oraz dynamicznej sieci gazowych często wykorzystywane w przemyśle. Wykonywano analizy techniczno – ekonomiczne dla wybranych inwestycji związanych z rozbudową lub modernizacją sieci gazowych. Dla potrzeb OGP Gaz System wykonano ocenę techniczną sieci przesyłowej z podziałem na sieć główną i regionalną na potrzeby propozycji taryfy typu entry – exit. Dla PGNiG S.A. wykonano pracę dotyczącą zasad i kryteriów wydzielania sieci przesyłowej dla potrzeb operatora. Dla OGP Gaz System analizowano warianty rozbudowy systemu przesyłowego w horyzoncie czasowym do 2025 roku. Obecnie jestem współwykonawcą projektu p.t.”Przeprowadzenie badań oraz opracowanie i opublikowanie metodologii oceny przedsięwzięć inwestycyjnych energetycznych przedsiębiorstw sieciowych w ramach projektu Transition Facility 2006/018 – Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii”. W latach 2004 -2006 pełniłem funkcję prezesa zarządu spółki Gaz System S.A. Jako prezes pierwszego zarządu Operatora krajowej sieci przesyłowej współtworzyłem tę firmę od strony organizacyjnej, technicznej, prawnej i finansowej. Posiadam duże doświadczenie międzynarodowe. Przez 10 lat (1994 – 2004) pełniłem funkcję dyrektora w PSIG(Pipeline Simulation Interest Group), amerykańskiej organizacji technicznej, której celem jest organizacja światowych konferencji dotyczących problemów obliczeniowych związanych z symulacją komputerową i optymalizacją sieci płynowych (głównie gazowych) oraz kursów technicznych dla kadry kierowniczej w tym zakresie. W roku 2001 prowadziłem w Buenos Aires dwutygodniowe szkolenie dla inżynierów argentyńskiego i chilijskiego przemysłu gazowniczego. Wcześniej, w latach osiemdziesiątych pracowałem jako visiting profesor na Uniwersytecie w Manchesterze a potem jako senior scientist w British Gas. Prowadziłem zajęcia także na Uniwersytetach w Lizbonie i w Salford. W latach 90-tych brałem udział w projekcie finansowanym przez Unię Europejską a dotyczącym nowoczesnych metod zarządzania gazowymi sieciami miejskimi. Projekt wykonywany był wspólnie z zespołami badawczymi z Francji oraz Portugalii. W latach 90-tych wspólnie z British Gas opracowałem algorytmy sterowania sieciami wysokiego ciśnienia, poprawność których weryfikowana była na danych pomiarowych dostarczonych przez British Gas. Jestem autorem czterech książek w języku polskim z których jedna STATYCZNA SYMULACJA SIECI GAZOWYCH w całości jest poświęcona metodom i algorytmom obliczania sieci, oraz dwóch książek w języku angielskim z których jedna SIMULATION AND ANALYSIS OF GAS NETWORKS wydana została najpierw w Wielkiej Brytanii przez wydawnictwo E.&F.N. Spon a później w USA przez Gulf Publishing Company.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8543-2336

Publons: https://publons.com/researcher/2264666/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003776722

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT225092