Hybrydowe i poligeneracyjne układy konwersji energii

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej technologii hybrydowych, poligeneracyjnych oraz odnawialnych układów konwersji energii.

Program zajęć

  • Wykorzystanie biomasy do produkcji energii: technologie spalania biomasy, technologie zgazowania biomasy, oczyszczanie gazu syntezowego; wykorzystanie gazu syntezowego.
  • Technologia beztlenowej fermentacji biomasy, zasady projektowania i doboru urządzeń biogazowni rolniczych, technologie oczyszczania biogazu; technologie wykorzystania biogazu; analiza efektywności produkcji biogazu.
  • Wykorzystanie energii słońca do produkcji ciepła: potencjał wykorzystania energii słonecznej, budowa kolektora słonecznego, bilans ciepła kolektora cieczowego, schematy technologiczne układów kolektorów cieczowych.
  • Kolektory powietrzne, budowa kolektora powietrznego, bilans energii, analiza efektywności kolektorów termicznych.
  • Instalacje PV zintegrowane z budynkiem, współpraca z siecią, systemy wydzielone; efektywność instalacji PV.
  • Rodzaje pomp ciepła, schematy technologiczne hybrydowych układów pompa ciepła – systemy kolektorów słonecznych.
  • Kogeneracja małej skali, technologie małej kogeneracji – budowa i zasada działania silników tłokowych; mikroturbin gazowych; ogniw paliwowych; silnika Stirlinga, układów ORC; zasady doboru wielkości urządzeń CHP.
  • Układy trigeneracyjne, schematy technologiczne, budowa i zasada działania chłodziarek absorpcyjnych, adsorpcyjnych, bilans energii i analiza efektywności układów tri generacyjnych.
  • Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu; schematy organizacyjne; uwarunkowania techniczne i ekonomiczne opłacalności produkcji chłodu z ciepła sieciowego.