Integracja sektorowa, magazynowanie energii i ciepła

Celem przedmiotu jest przedstawienie specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii i procesów magazynowania energii chemicznej w systemach gazowniczych oraz ciepła w systemach ciepłowniczych. Zapoznanie Studentów  z nowymi tendencjami technologicznymi i regulacyjnymi w zakresie konwergencji systemów energetycznych, integracji sektorów energetyki, zarządzania systemami multienergetycznymi.

Program zajęć

  • Integracja sektorów.
  • Technologie i techniki magazynowania energii chemicznej w sieciach gazowych – projekty typu Power-to-gas oraz w sieciach ciepłowniczych – projekty typu Power-to-heat.
  • Wpływ procesów magazynowania energii i ciepła na parametry eksploatacyjne sieci i odpowiednio odbiorników gazu i ciepła.
  • Energetyka wodorowa, technologie wytwarzania wodoru, metanizacja wodoru.
  • Zatłaczanie wodoru do sieci gazowych i magazynowanie w podziemnych magazynach gazu, wrażliwość elementów sytemu na podwyższone stężenie wodoru.
  • Technologie magazynowania ciepła w zasobnikach krótko- i długoterminowych, tzw. sezonowych, możliwości współpracy z OZE.
  • Analiza wpływu zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej.
  • Wpływ zatłaczania wodoru do sieci gazowej na parametry eksploatacyjne systemu gazowniczego.