Jarosław Olszak

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 312

Email: jaroslaw.olszak (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 54 22
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • 1999 – doktor nauk technicznych Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, specjalność: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja.
 • 1995 – magister inżynier Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność: Systemy Ochrony Atmosfery i Meteorologia Techniczna

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1999 – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, adiunkt
 • 1995 – 1998 – Związek Komunalny Brwinów, kierownik sekretariatu
 • od 2006 – audytor energetyczny autoryzowany przez Krajową Agencje Poszanowania Energii

Specjalizacja:

    W pracy naukowo-dydaktycznej, zajmuję się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem i wykorzystaniem ciepła w budynkach: kotłownie, węzły ciepłownicze, instalacje grzewcze. Specjalizuję się zwłaszcza w projektowaniu źródeł ciepła małej mocy (do 2 MW), zarówno wodnych jak i parowych. Opracowuję m. in. zagadnienia współpracy kotłów opalanych paliwami konwencjonalnymi (gaz, olej, węgiel, drewno) ze źródłami wykorzystującymi energię alternatywną (kolektory słoneczne, pompy ciepła), włączając w to emisję zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliw i jej wpływ na środowisko.
    Prócz tego zawodowo zajmuję się auditingiem energetycznym. Wykonałem, samodzielnie i w zespole, ponad 100 audytów energetycznych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym szpitali, szkół, obiektów akademickich.
    Prowadzę również szkolenia w ramach charakterystyki energetycznej i audytingu energetycznego budynków, w zakresie obliczania zapotrzebowania na energię, racjonalnego wytwarzania, przesyłania i wykorzystania ciepła. Jako praktyk, teoretyk i dydaktyk.

Publikacje

 1. Mizielińska K., Olszak J.: “Parowe źródła ciepła.” WNT, Warszawa 2008 (Podręcznik akademicki)
 2. Olszak J.: “Węzły ciepłownicze… ze wskazaniem na kompaktowe” Polski Instalator nr 12/2007.
 3. Mizielińska K., Olszak J.: “Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy” Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. (Podręcznik akademicki, nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 4. Mizielińska K., Olszak J.: “Szybkie wytwornice pary – budowa, osprzęt, zasada działania” Polski Instalator 11/2005
 5. Lewandowski J., Olszak J., Wojdyga K.: “Krajowy Plan Redukcji Emisji. Szanse i zagrożenia dla polskiej energetyki.” VIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 13-15 IX 2004
  Szczecin : Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 2004.
 6. Mizielińska K., Olszak J.: “Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej w obrębie kotłowni” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 7-8/2004 Warszawa: SIGMA-NOT, 2004.
 7. Mańkowski S., Olszak J.: “Wtórne uzdatnianie wody sieciowej w systemach ciepłowniczych.” Energetyka i Ochrona Środowiska Nr 4. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW, 2001.

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT57229