Jerzy Pieniążek

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 217

Email: jerzy.pieniazek (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 53 10
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • Dyplom magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, specjalność: budownictwo miejskie i przemysłowe – 1974r.,
 • Dyplom doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej – 1983r.

Doświadczenie zawodowe:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska – od 1974 – obecnie (w latach 1993-1999 prodziekan ds. studenckich),
 • Uprawnienia Budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – od 1990r.,
 • Rzeczoznawca Budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z samodzielnymi uprawnieniami na całe terytorium RP, wpisany do Centralnego Rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – od 1998r.,
 • Specjalista w zakresie badań materiałów budowlanych oraz technologii, organizacji i mechanizacji budowy w Zespole Usług Technicznych przy Oddziale Stołecznym NOT – od 1986r.

Członek organizacji zawodowych:

 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – od 1983 – obecnie,
 • Członek Komisji Organizacji i Realizacji Budownictwa przy Oddziale Warszawskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – od 1990 do 2003r.,
 • V-ce przewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – od 2005 do 2008r.,
 • Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – od 2008 – obecnie,
 • Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – od 2001 – obecnie,

Specjalizacja:

 • Technologia i Organizacja Budowy sieci zewnętrznych z uwzględnieniem oddziaływania na przebieg budowy czynników losowych,
 • Bezodkrywkowe przechodzenie pod przeszkodami z instalacjami zewnętrznymi,
 • Ocena możliwości nadbudowy o kolejne kondygnacje budynków istniejących,
 • Ocena nośności istniejących stropów o zróżnicowanych konstrukcjach w związku ze zmianą przeznaczenia funkcyjnego budynku,
 • Metody wzmacniania i napraw uszkodzonych budynków wzniesionych metodami tradycyjnymi (przede wszystkim budynki murowane z okresu międzywojennego wieku ubiegłego i starsze),

Dorobek naukowy

Podręczniki:

 1. J. Pieniążek, W. Martinek: Technologia Budownictwa – część IV, wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995r.,
 2. J. Pieniążek, W. Martinek: Technologia Budownictwa – część V, wydanie pierwsze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997r,
 3. J. Pieniążek, W. Martinek: Technologia Budownictwa – część V, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne S.A., Warszawa 2002r.

Konferencje:

 1. J. Pieniążek, W. Lenkiewicz: “Awarie i naprawy stropów MATRAIA” – Konferencja Naukowo-Techniczna – Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje, 1995r.,
 2. J. Pieniążek, W. Lenkiewicz: “Wpływ technologii na cykl realizacji budynku” – Konferencja Naukowa nt. Aktualna tematyka i wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu inżynierii procesów budowlanych, Białystok-Białowieża, 1995r.,
 3. W. Lenkiewicz, J. Pieniążek: “Propozycja metody określania racjonalnej wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych” – XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB nt. Problemy naukowo badawcze budownictwa, Krynica 1996r.,
 4. J. Pieniążek, W. Lenkiewicz: “Problemy przewodów kominowych w remontach budynków mieszkalnych” – VII Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym, Szklarska Poręba 1996r.,
 5. W. Lenkiewicz, J. Pieniążek: “Wzmocnienie fundamentu murowanego budynku posadowionego na iłach” – XVIII Konferencja Naukowo – Techniczna, Awarie budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 1997r.,
 6. W. Lenkiewicz, J. Pieniążek: “Optymalizacja logistyki budów” – Konferencja Naukowo – Techniczna nt. Inżynieria procesów budowlanych, Bydgoszcz-Zacisze 1997r.,
 7. J. Pieniążek: “VAEPLAN – paroprzepuszczalna, ekologiczna okładzina dachowa firmy HIRLEJ GmbH – sposób na trwały dach” – Polsko – niemiecka konferencja naukowo – techniczna nt. Rekultywacja i ochrona środowiska w regionach górniczo-przemysłowych, referat zamówiony, Legnica 1998r.,
 8. J. Pieniążek, J. Nitka: “Analiza przyczyn uszkodzenia dachu nad magazynem Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach” – XXII Konferencja Naukowo – Techniczna – Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2005r.

Ekspertyzy techniczne:

Wykonuję około 30 – 40 ekspertyz technicznych rocznie. Ekspertyzy te są zlecane przez:

 1. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Inżynierii Procesów Budowlanych Oddziału Warszawskiego PZITB,
 2. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warsz. PZITB,
 3. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska PW,
 4. Osoby prywatne.

Tematyka niektórych ekspertyz:

 • Określenie dopuszczalnej nośności stropu pod pomieszczeniem nr 26 w budynku nr 7 – ZUS-u I Oddz. w W-Wie, ul. Senatorska 6/8 pod kątem możliwości zainstalowania na nim urządzeń typu SHARK – październik 2004r.
 • Wytrzymałość stropu nad II piętrem Budynku Administracyjnego Samodzielnego Szpitala Publicznego im. Prof. W. Orłowskiego przy ul Czerniakowskiej w W-wie – październik 2004r.
 • Ocena stanu technicznego Gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska PW przy ul. Nowowiejskiej 20 w W-wie, – październik 2004r.,
 • Sprawdzenie możliwości nadbudowy budynku biurowego przy ul. Żurawiej 22 w Warszawie – listopad 2004r.
 • Ocena stanu technicznego oraz sprawdzenie możliwości nadbudowy i nośności elementów konstrukcyjnych Budynku Stołówki Centralnej Politechniki Warszawskiej przy ul. Filtrowej 2 – listopad 2004r.,
 • Ocena stanu technicznego obiektu P-21 na terenie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “POLFA” S.A. przy ul. Fleminga 2 wraz z opracowaniem metod naprawczych – grudzień 2004r.,
 • prawdzenie możliwości ustawienia maszyn montażowych na stropie budynku nr 2 Zakładów Elektronowych “LAMINA” S.A. w Piasecznie k/Warszawy – maj 2005r.,
 • Określenie dopuszczalnych nośności stropów w Pałacu Karnickich i w jego oficynach przy Alejach Ujazdowskich 39 w Warszawie – październik 2005r.,
 • Sprawdzenie możliwości nadbudowy budynku biurowego firmy “DEKSTAR” S.J. zlokalizowanego przy ul. Sochaczewskiej 31 w Macierzyszu k/W-wy – grudz. 2005
 • Ocena nośności konstrukcji budynku Domu Towarowego “Junior” przy ul. Marszałkowskiej 104/122 w W-wie w aspekcie planowanej jego przebudowy – styczeń 2006r.,
 • Sprawdzenie możliwości nadbudowy budynku nr 22 w kompleksie nr 54 przy ul. Radiowej 49 w Warszawie – marzec 2006r.,
 • Wytrzymałość stropu płytowo – żebrowego nad piwnicą w budynku produkcyjnym Spółdzielni Inwalidów ŚWIT przy ul. Taśmowej 1 w Warszawie, na którym mają być posadowione wtryskarki – czerwiec 2006r.,
 • Ocena stanu technicznego fundamentu pod zbiornik stalowy w budynku C-11 znajdującym się na terenie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych “POLFA” S.A. przy ul. Fleminga 2 w W-wie – październik 2006r.
 • Ocena dopuszczalnej nośności stropu pod pomieszczeniem nr 301 w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6 w W-wie – listopad 2006r.,
 • Ekspertyza techniczna Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej w zakresie możliwości zamontowania dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych – maj 2007r.,
 • Określenie nośności stropu nad parterem budynku mieszkalnego przy ul Podchorążych 15/19 w Warszawie – czerwiec 2007r.,
 • Ocena stanu technicznego i nośności stropu w pomieszczeniach projektowanej sali wykładowej w budynku Instytutu Matematyki PAN przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie – lipiec 2007r.,
 • Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żeromskiego 14 w Warszawie w związku z zapaleniem się gazu na remontowanym gazociągu znajdującym się ok. 4 m od opiniowanego budynku – lipiec 2007r.,
 • Stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji obiektu techniczno – garażowego Hotelu POLONEZ przy al. Niepodległości w Poznaniu – październik 2007r.,
 • Ocena możliwości nadbudowy garażu jednopoziomowego na terenie Kancelarii Sejmu RP – maj 2007r.,
 • Ocena stanu technicznego tynków wewnętrznych w Urzędzie Rady Ministrów – kwiecień 2008r.

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT57605