Łukasz Kotyński

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 106 (B)

Email: lukasz.kotynski (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 14 14
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

  • Mgr inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 2003 – 2008
  • Dr inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 2011 – 2015

Doświadczenie zawodowe:

  • Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Asystent, od 2008

Specjalizacja:

Symulacja oraz optymalizacja sieci płynowych, technika pomiarowa w przemyśle, problemy informatyki stosowanej.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3989-7762

Publons: https://publons.com/researcher/1763161

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55876019600

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=Kqr8GQgAAAAJ

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT55721