Maciej Chaczykowski

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 107

Email: maciej.chaczykowski (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 50 57
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • Mgr inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 1997
 • Dr inż. Specjalność Inżynieria Środowiska, Politechnika Warszawska, 2001
 • Dr hab. inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 2012

Doświadczenie zawodowe:

 • Politechnika Warszawska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Staż asystencki, 1996-1997
 • Fluid Systems Sp. z o.o., Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika techniczno-informacyjnego Nowoczesne Gazownictwo, 2002-2006
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Adiunkt, 2002-2014
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Profesor nadzwyczajny, od 2014

Ważniejsze projekty badawcze:

 • 2000 – 2001 Modelowanie pęknięcia gazociągu przy założeniu nieizotermiczności przepływu gazu, grant KBN 7TO7G 001 19 – główny wykonawca.
 • 2000 – 2002 Ocena możliwości zastosowania wybranych metod nieliniowej oraz dyskretnej optymalizacji do optymalnego doboru średnic w rozdzielczych sieciach gazowych, grant KBN 7TO7G 005 18 – członek zespołu wykonawców.
 • 2010 – 2011 Efektywność chłodzenia gazu w stacji przetłocznej a koszty przesyłu, Grant Rektora Politechniki Warszawskiej 503 R/1110/2007/010 – kierownik projektu
 • 2014 – 2016 Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych (ResDev) grant NCBR w konkursie Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy – członek zespołu wykonawców

Specjalizacja:

Metody obliczeniowe sieci płynowych. Modele przepływu w rurociągach. Termodynamika techniczna. Efektywność energetyczna

Publikacje książkowe:

 1. Chaczykowski M., Procesy cieplne w stacji przetłocznej zwiększające efektywność transportu gazu, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 60, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012
 2. Osiadacz A., Chaczykowski M., Stacje gazowe: teoria, projektowanie, eksploatacja. Fluid Systems, Warszawa 2010

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych i referatów na konferencjach naukowych i technicznych:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8221-9406

Publons: https://publons.com/researcher/4322832

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506702013

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DrF6AnYAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT53677