Maciej Chorzelski

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 201

Email: maciej.chorzelski (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 72 88
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • 2000 – doktor nauk technicznych w zakresie Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • 1977 – mgr inż. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w specjalności Maszyny i Urządzenia Energetyczne
 • 1975 – inż. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa w specjalności Energetyka Przemysłowa

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 1977 – obecnie – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, pracownik dydaktyczny
 • 1996-1998 – projektowanie , nadzór nad wykonaniem i uruchomienie 2 dużych węzłów c.w.u ( 2 x 10 MW) w zakresie urządzeń, pomp i automatyki na Ukrainie, modernizacja układu pompowego w lokalnej ciepłowni.
 • 1993-1996 – Agencja INTERCONSULTING, ekspert audyty energetyczne w cukrowniach (dla zmian zarządzania energią, redukcji zużycia energii i poprawienia ochrony środowiska ), audyty energetyczne w zakładach przemysłowych różnych branż i wielkości związane z przekształceniami własnościowymi oraz zmianami sposobów zarządzania przedsiębiorstwami.
 • 1991-1992- firma Brinkmann & Landwehrmann, ekspert – audyty energetyczne w zakładach przemysłu maszynowego średniej wielkości (dla przekształceń własnościowych i zmian w sposobie zarządzania).
 • 1988-1992- Biuro Techniczne Politechniki Warszawskiej -ciepłownik – automatyk (wprowadzanie układów automatycznej regulacji i liczników ciepła, zarządzanie ciepłem w budynkach ).
 • 1985/86 Energoprojekt Warszawa – staż zawodowy (3 miesiące).
 • 1985 – Energomontaż – Północ – staż zawodowy (3 miesiące) EC Siekierki montaż układów energetycznych
 • 1980-1998 SIMP-ZORPOT ekspert, określanie stanu technicznego zbiorników ciśnieniowych

Współpraca międzynarodowa:

 • członek zespołu realizującego projekt ” Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu lokalnym (gminy) w ramach The Environment Related Energy Sector Programme” finansowanego przez Ministerstwo Środowiska i Energii Królestwa Danii od 1999 do 2001.
 • członek zespołu ekspertów polskich w japońskim programie ” Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland” (JICA Team) 1997-1998.
 • Współpraca z firmami ukraińskimi w zakresie modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych (1995-1999)
 • Szkolenie : Energy Conservation in Industry ; 15.01.1996- 16.02.1996, Malmo , Szwecja , zorganizowane przez AF- Energikonsult.

Specjalizacja:

 1. Racjonalizacja pracy systemów ciepłowniczych: źródła ciepła, sieci ciepłownicze, węzły ciepłownicze oraz instalacje wewnętrzne.
 2. Wzrost efektywności energetycznej instalacji przemysłowych oraz obiektów budowlanych i przemysłowych.
 3. Planowanie energetyczne na szczeblu lokalnym oraz planowanie rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych.
 4. Urządzenia ciśnieniowe: obliczanie, analiza trwałości.
 5. Uderzenia hydrauliczne: powstawanie, drgania rurociągów.
 6. Pompy: budowa, konstrukcja eksploatacja, naprawy, błędy w układach pompowych i sposoby ich usunięcia.
 7. Automatyka urządzeń cieplnych.
 8. Paliwa: jakość paliw, emisja zanieczyszczeń.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6291-2636

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504414543

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT53757