Maciej Witek

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 106 (A)

Email: maciej.witek (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 54 86
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • Dyplom magistra inżyniera, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska 10/1990 – 06/1995
 • Dyplom doktora nauk technicznych, kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska 04/2000 – 05/2004
 • Dyplom, Podyplomowe Studia Menedżerskie, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie 09/1999 – 07/2000
 • Dyplom, Podyplomowe Studia Rynek Energii Ciepła i Gazu, Politechnika Śląska w Gliwicach, 09/2000 – 05/2001
 • Dyplom, Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego, Centrum Szkoleń Administracji Publicznej Apex w Warszawie, 10/2006 – 01/2007.

Doświadczenie zawodowe:

 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, 10/2008 – obecnie
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, 04/2005 – obecnie
 • Polskie Górnictwa Naftowe i Gazownictwo S.A, 01/2000 – 04/2005
 • Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa, 03/1996 – 12/1999
 • Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o, 09/1995 – 02/1996, w tym praktyka w Niemczech z zakresu gazowych źródeł ciepła, 11/1995 – 02/1996.

Wyróżnienia:

 • Odznaka honorowa Ministra Gospodarki w uznaniu za zasługi dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, październik 2015.
 • Odznaka honorowa “Zasłużony dla górnictwa RP”, Warszawa 11/2013
 • Dyplom “Inżyniera Górniczego I Stopnia” , Warszawa 12/2010
 • Nagroda im. Prof. Marka Romana za najlepszą publikację w dziedzinie gazownictwa w roku 2007 w czasopiśmie Gaz Woda i Technika Sanitarna nr 10/2007
 • I Nagroda w konkursie za referat “Ryzyko eksploatacji sieci przesyłowej gazu” na III Krajowej konferencji technicznej – Zarządzanie ryzykiem w eksploatacji gazociągów, Płock 05/2000
 • Nagroda Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa za przygotowanie opracowania “Zarządzanie eksploatacją sieci transportu gazu”, 06/2000.

Członkostwo:

 • Komitet Techniczny nr 277 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 05/2008 – 12/2013 oraz Podkomitet ds. Przesyłania Paliwa Gazowego, 01/2004 – obecnie
 • Komitet Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa, 04/2007 – obecnie
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 01/2002 – obecnie
 • Inżynier Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FEANI, 02/1999 – obecnie
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 12/1997 – obecnie.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Uprawnienia budowlane w zakresie sieci, urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych, specjalizacja – sieci gazowe o ciśnieniu powyżej 0.5 MPa, 07/2000
 • Certyfikaty Instytutu im. J.W. Goethego w Warszawie – Zertifikat Zentrale Mittelstufenprüfung 06/2000, Zertifikat Deutsch für den Beruf 06/1998, Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 07/1996.

Ważniejsze prace badawczo-naukowe:

Specjalizacja:

 • Inżynieria transportu gazu ziemnego sieciami gazowymi oraz rurociągami dalekiego zasięgu – zagadnienia rozwoju, inwestycji i budowy systemów dostawy gazu
 • Zagadnienia eksploatacji sieci gazowych wysokiego ciśnienia – bezpieczeństwo techniczne oraz efektywność użytkowania sieci przesyłowych gazu ziemnego
 • Diagnostyka gazociągów wysokiego ciśnienia
 • Odnawialne źródła energii – technologie biogazowe

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2110-5285

Publons: https://publons.com/researcher/2962538/

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56150682400

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=jid-IJcAAAAJ

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT59629