Małgorzata Ziombska

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 312

Email: malgorzata.ziombska (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 54 22
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

  • 2006 – doktor nauk technicznych, Politechnika Warszawska, Inżynierii Środowiska, specjalność: ciepłownictwo
  • 1987 – magister inżynier, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie Inżynieria Środowiska), specjalność: urządzenia cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza

Doświadczenie zawodowe:

  • od 2002 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: stażysta, asystent (2003-2006), adiunkt (od 2006).
  • 1989-2002 Politechnika Warszawska Biuro Handlu Zagranicznego i Licencji: specjalista.
  • 1987-1989 Biuro Studiów i Projektów Inwestycji Specjalnych “Bipromasz”: asystent projektanta.

Specjalizacja:

Symulacja i optymalizacja systemów ciepłowniczych, analiza opłacalności wykorzystania sieci ciepłowniczych i konkurencyjnych metod dostawy ciepła, nowe technologie w sieciach ciepłowniczych, ocena energetyczna budynków.

Dorobek naukowy

Konferencje:

  • Małgorzata Ziombska – “Przyłączenia nowych odbiorców do istniejących, niedociążonych miejskich systemów ciepłowniczych – wyznaczanie obszarów zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.” XVI Krajowa Konferencja Międzyzdroje, 16-19 września 2007. XI Forum Ciepłowników Polskich.

Współpraca z przemysłem:

  • “Analiza przyczyn ubytków wody sieciowej z warszawskiego systemu ciepłowniczego” – opracowanie naukowo-badawcze (współautor), Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Politechnika Warszawska, 2005 r.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1634-1059

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT60113