Programowanie

Celem przemiotu jest zapoznanie ze środowiskiem Matlab oraz wybranym językiem programowania do wykorzystania w celach naukowych, badawczych oraz w życiu codziennym.

Program zajęć

 • Wprowadzenie do programowania.
 • Języki programowania i kompilatory.
 • Algorytmy i schematy blokowe do opisu zjawiska lub problemu.
 • Praca z kompilatorem, omówienie podstawowych funkcjonalności.
 • Podstawy poprawnego formatowania kodu i wykorzystanie komentarzy.
 • Typy i struktury danych, stałe, zmienne, operatory, podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne.
 • Instrukcje warunkowe i pętle.
 • Tworzenie aplikacji konsolowych i prostych programów obliczeniowych.
 • Komponenty wizualne i ich wykorzystanie w aplikacji.
 • Programowanie obiektowe.
 • Rozbudowywanie aplikacji i podział na moduły.
 • Testowanie programów, wyjątki, wyszukiwanie błędów.
 • Środowisko Matlab do obliczeń inżynierskich.
 • Wykorzystanie gotowych bibliotek i skryptów do obliczeń numerycznych.
 • Graficzna prezentacja wyników na wykresach.