Projektowanie systemów ciepłowniczych

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania sieci ciepłowniczych w warunkach miejskich z uwzględnieniem kolizji z podziemną i naziemną infrastrukturą, aspektów wytrzymałościowych i ekonomicznych a także wpływu rozwiązań projektowych na późniejszą eksploatację. Uzyskanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności projektowych w zakresie rozwiązań technologicznych stosowanych w ciepłowniach, przepompowniach i węzłach cieplnych.

Program zajęć

  • Czytanie map do celów projektowych, projektowanie trasy sieci podziemnej w warunkach miejskich i rozwiązywanie kolizji z inną infrastrukturą.
  • Omówienie typoszeregu elementów preizolowanych i wybór odpowiednich rozwiązań dla wybranego problemu projektowego.
  • Omówienie rozwiązań projektowych dla sieci ciepłowniczych giętkich, wysokoparametrowych.
  • Bezwykopowe metody układania rurociągów.
  • Analiza wytrzymałościowa sieci ciepłowniczych w projektach klasy A, B i C.
  • Projektowanie systemów alarmowych.
  • Projekt budowlany oraz wykonawczy – zawartość i potrzebne uzgodnienia.