Projektowanie systemów gazowniczych

Uzyskanie przez Studenta specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania obiektów technologicznych w systemach przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. Uzyskanie niezbędnej wiedzy w zakresie norm technicznych oraz dokumentów prawnych przy projektowaniu systemów gazowniczych. Nabycie umiejętności projektowych z zakresu stosowanych rozwiązań technologicznych w elementach systemu gazowniczego

Program zajęć

  • Przedmiot obejmuje zasady projektowania gazociągów jako obiektów liniowych, stacji redukcyjnych ciśnienia gazu, stacji pomiarowych oraz tłoczni gazu.
  • Omówione zostaną zasady projektowania gazociągów z różnych materiałów: stalowych, z tworzyw sztucznych oraz kompozytów.
  • W zakres przekazanej wiedzy oraz uzyskanych podstawowych umiejętności projektowych wchodzą aspekty prawne oraz normatywne procesu projektowania sieci uzbrojenia terenu, na przykładzie sieci gazowych.