Ryszard Zwierzchowski

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 218

Email: ryszard.zwierzchowski (at) is.pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 51 55
Fax: (+48 22) 825 29 92


Wykształcenie:

 • 1971-76 – Politechnika Warszawska (PW), Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
 • 1976-79 – PW – Studium Doktoranckie, Instytut Techniki Cieplnej
 • 1979-82 – PW – English Language Centre
 • 1988 – Manager’s Course – Spie Batignolles, France
 • 1996 – Kurs Audytingu Energetycznego, University Of Tennessee, USA
 • Znajomość Języków: – Angielski, Francuski, Rosyjski

Stopnie naukowe:

 • 1976 – mgr Inż. (mechanik) – PW, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Specjalność: Aparatura Procesowa
 • 1983 – doktor nauk technicznych – PW, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Specjalność: Technika Cieplna

Doświadczenie zawodowe:

 • 1979-obecnie – Nauczyciel akademicki (adiunkt)
 • 1987-1989 – Kierownik Centrum Szkolenia, Spie Batignolles, Francja (Projekt Rafinerii w Port Harcourt, Nigeria)
 • 1991-1993 – Koordynator Departamentu Kontroli Jakości i Nadzoru Wykonawczego, JGC Corporation, Jokohama, Japonia
 • 1994-1997 – Kierownik 2 projektów realizowanych przez PW wraz z Bankiem Światowym w ramach Funduszu PHARE
 • 2000-2004 – Kierownik 3 projektów dotyczących zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych w przemyśle (instalacje do odzysku ciepła od ścieków farbiarskich)
 • 2006-2008 – Kierownik projektu budowy akumulatora ciepła dla EC Siekierki w Warszawie, (autor koncepcji i współautor projektu technicznego)

Przynależność do organizacji zawodowych (kwalifikacje zawodowe):

 • The American Society Of Mechanical Engineers (ASME Member No 4788816), od 1994 r.
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych, od 1990 r.
 • Sekretarz Komisji Senackiej ds. Nauki, Politechnika Warszawska 1993-96 r.
 • Techniczna Grupa Robocza ds. Energetyki przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, 2002 r. – do chwili obecnej

Specjalizacja:

 • Wymiana Ciepła i Masy
 • Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo
 • Magazynowanie Energii
 • Odnawialne i Skojarzone Wytwarzanie Energii
 • Układy Pompowe i Układy Wodno-Parowe Źródeł Ciepła

Publikacje i opracowania techniczne:

 • 13 artykułów w czasopismach naukowych:
 • 12 referatów prezentowanych na sympozjach zagranicznych
 • 31 referatów prezentowanych na sympozjach Krajowych
 • Inne Opracowania Techniczne: (ponad 30 Raportów, Ekspertyz i Opinii).
 • Patenty: 1 patent
 • Nagrody: Dwie Nagrody Rektora PW – za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1985
 • Granty: Kierownik 8 Grantów Naukowo-Badawczych (3 Granty Rektora, 5 Grantów Dziekańskich)

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6977-6726

Publons: https://publons.com/researcher/4081699

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506316607

Baza Wiedzy PW: https://repo.pw.edu.pl/info.seam?id=WUT60169