Symulacja sieci płynowych

Celem przedmiotu jest przedstawienie metod symulacji sieci płynowych w stanach ustalonych i nieustalonych oraz ich praktycznego zastosowania.

Program zajęć

 • Metody symulacji sieci płynowych w stanach ustalonych: metody oczkowe i węzłowe, sformułowanie skalarne i macierzowo-wektorowe.
 • Metody symulacji sieci gazowych w stanach nieustalonych: metoda różnic skończonych i metoda objętości skończonych, metody jawne i niejawne rozwiązywania parabolicznych i hiperbolicznych modeli przepływu w prostym odcinku gazociągu i w sieci.
 • Metody symulacji sieci ciepłowniczych w stanach nieustalonych.
 • Kalibracja modelu przepływu na potrzeby symulacji sieci.
 • Pozyskiwanie danych na potrzeby symulacji.
 • Monitorowanie ruchu sieci na podstawie danych archiwalnych oraz rzeczywistych.
 • Symulacja na potrzeby prognozowania i rozbudowy sieci.
 • Symulacja stanów awaryjnych.
 • Symulacja na potrzeby detekcji i lokalizacji nieszczelności.
 • Symulacja na potrzeby śledzenia jakości gazu w sieci.
 • Obliczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczych z uwzględnieniem ciśnienia dyspozycyjnego w sieci.
 • Obliczenia strat ciepła w sieciach ciepłowniczych i zysków ciepła w sieciach chłodu.
 • Współpraca z systemami SCADA oraz GIS.
 • Praca z aplikacjami do symulacji sieci płynowych.