Techniki pomiarowe

Celem przedmiotu jest nabycie przez Studentów umiejętności oceny właściwości metrologicznych przyrządów pomiarowych, doboru technik pomiarowych, w szczególności zapoznanie z zasadami doboru przetworników do pomiaru przepływu gazów i cieczy.

Program zajęć

 • Pomiary przepływów gazów i cieczy – informacje wstępne, charakterystyczne właściwości przepływomierzy, ograniczenia przy wyborze przepływomierza, ekonomiczne aspekty wyboru przepływomierza.
 • Przepływomierze manometryczne.
 • Przepływomierze tachometryczne.
 • Inne przepływomierze (m.in. ultradźwiękowe, wirowe, Coriolisa, elektromagnetyczne).
 • Przetworniki ciśnienia i temperatury.
 • Systemy opomiarowania gazu i ciepła, układy pomiarowe, korekcja objętości, pomiary kaloryczności i składu gazu.
 • Systemy zdalnego odczytu.
 • Urządzenia do transmisji danych pomiarowych. Inteligentne układy pomiarowo-rozliczeniowe,
 • Kalibracja i wzorcowanie przepływomierzy, wzorce pierwotne i użytkowe, stanowiska do wzorcowania.
 • Badania przetworników pomiarowych.
 • Badania korektorów objętości gazu.
 • Wyznaczanie charakterystyki metrologicznej gazomierza na stanowisku do sprawdzania gazomierzy z wykorzystaniem gazomierzy turbinowych i dysz o przepływie krytycznym jako wzorców.