Zarządzanie projektami

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z metodykami zarządzania projektami i pracą zespołu.

Program zajęć

  • Klasyfikacja projektów.
  • Metodyka zarządzania projektem na przykładzie PRINCE2.
  • Struktury i etapy relacji projektu.
  • Funkcje organizacji, komitetu sterującego, kierownika projektu i kierowników zadań.
  • Punkty kontrolne, jakość, ryzyko, produkt, wynik, rezultat, korzyść, zarządzanie zadaniami tzw. zarządzanie zwinne AGILE
  • Zarządzanie zespołem/ludźmi– metodyka Blancharda.