Zarządzanie systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi, w tym zarządzania w warunkach obowiązywania zasady TPA. Zapoznanie Studentów z regułami prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci ciepłowniczych i gazowniczych.

Program zajęć

 • Bilansowanie sieci ciepłowniczych, akumulacyjność sieci ciepłowniczej.
 • Rozdział obciążeń pomiędzy źródła ciepła, analiza czasu transportu ciepła i opóźnienia transportowego, stosowanie regulacji jakościowej, ilościowej i mieszanej w systemie ciepłowniczym.
 • Problemy eksploatacyjne sieci ciepłowniczych, rodzaje, przyczyny i następstwa awarii.
 • Współpraca odnawialnych źródeł ciepła i zasobników ciepła z sieciami ciepłowniczymi.
 • Zasady eksploatacji ciepłowni, pompowni i węzłów cieplnych.
 • Bilansowanie systemu gazowniczego w jednostkach energii, akumulacyjność sieci transportu gazu, śledzenie jakości gazu w sieci.
 • Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, prognozy transportowe, reguły uzgadniania i korygowania nominacji oraz renominacji.
 • Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnych.
 • Identyfikacja „wąskich gardeł” w sieciach.
 • Wykrywanie i lokalizacja nieszczelności sieci.
 • Zasady eksploatacji tłoczni gazu i stacji gazowych.
 • Zasady eksploatacji gazociągów z różnych materiałów: stalowych, z tworzyw sztucznych oraz kompozytów.