Nasi pracownicy przedstawicielami w Międzynarodowej Unii Gazowniczej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz i Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski zostali wybrani na przedstawicieli Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Komitetach Roboczych Międzynarodowej Unii Gazowniczej w triennium 2016 – 2018. Prof. Andrzej Osiadacz będzie brał udział w pracach Komitetu Roboczego WOC 3 Transport gazu, natomiast dr hab. Maciej Chaczykowski jest delegatem do Komitetu Roboczego WOC 4 Dystrybucja gazu.