Referat pt. „Black-box optimization of sensor placement for data assimilation applied to a shock tube problem” na konferencji 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2021.

Referat pt. “Możliwości zastąpienia kotłowni węglowych przez nowoczesne elektrociepłownie i ciepłownie gazowe z zastosowaniem gazyfikacji wyspowej” na konferencji Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie