Referat pt. “Możliwości zastąpienia kotłowni węglowych przez nowoczesne elektrociepłownie i ciepłownie gazowe z zastosowaniem gazyfikacji wyspowej” na konferencji Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Referat pt. “Możliwości zastąpienia kotłowni węglowych przez nowoczesne elektrociepłownie i ciepłownie gazowe z zastosowaniem gazyfikacji wyspowej” autorstwa Dr Małgorzaty Kwestarz został zaprezentowany na XVI Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie odbywającej się w dniach 13-14 listopada 2019 w Warszawie.