Referat pt. „Metody określania energii zawartej w gazie ziemnym – symulacja rozpływu energii w krajowej sieci przesyłowej” na konferencji TOp-Gaz

Referat pt. „Metody określania energii zawartej w gazie ziemnym – symulacja rozpływu energii w krajowej sieci przesyłowej”, został wygłoszony przez prof. dr hab. inż. Andrzeja J. Osiadacza i dr. inż. Macieja Chaczykowskiego na VI konferencji TOp-Gaz, odbywającej się w Rogowie w dniach 19-21.09.2011.