Referat pt. „Gas Quality Control with Simulation Tools” na posiedzeniu Komitetu Roboczego Międzynarodowej Unii Gazowniczej

Referat pt. „Gas Quality Control with Simulation Tools” został wygłoszony przez dr hab. Macieja Chaczykowskiego na posiedzeniu Komitetu Roboczego IGU WOC 4 w Madrycie w dniach 4-7.03.2014.