Referat pt. „Developing simulation tools for gas quality control for transmission and distribution system operators” na sympozjum Gas Network Safety, Reliability and Operation

Dr hab. Maciej Chaczykowski, Prof. Andrzej J. Osiadacz są autorami referatu pt. „Developing simulation tools for gas quality control for transmission and distribution system operators”, wygłoszonego na sympozjum organizowanym w dniach 4-5 kwietnia 2018 przez Czeskie Stowarzyszenie Inżynierów Gazownictwa w Pradze.