Referat pt. „Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania” na XIII Konferencji Technicznej IGCP

Prof. Andrzej J Osiadacz, Dr hab. Maciej Chaczykowski, Dr Małgorzata Kwestarz są autorami referatu pt. „Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania” wygłoszonego na XIII Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, organizowanej w dniach 8-9 listopada 2016, w Warszawie