Referat pt. “Technologie Power-to-gas w aspekcie współpracy z systemami gazowniczymi” na konferencji Energetyka Gazowa

Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski i prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz są autorami referatu pt. “Technologie Power-to-gas w aspekcie współpracy z systemami gazowniczymi” na VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa 2016 Jura Krakowsko-Częstochowska, w dniach 20-22 kwietnia 2016.