Referat pt. “Black-Box Optimization of Sensor Placement for Data Assimilation Applied to Shock Waves” na konferencji HEFAT 2021

Referat pt. “Black-Box Optimization of Sensor Placement for Data Assimilation Applied to Shock Waves” autorstwa Dr hab. Ferdinanda Uilhoorna został zaprezentowany na wirtualnej konferencji HEFAT 2021, 15th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics odbywającej się w dniach 25-28 lipca 2021.