W Oslo rozpoczął się projekt ENCASE “A European Network of Research Infrastructures for CO2 Transport and Injection”, finansowany przez program badawczy Horyzont Europa.

Konsorcjum, które będzie realizować projekt w ciągu 3 i pół roku, koordynowane przez norweskie centrum badawcze IFE, obejmuje 20 partnerów (z 6 krajów europejskich).

Jesteśmy dumni, że możemy reprezentować Politechnikę Warszawską w tym konsorcjum, w którym będziemy współpracować z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i firmami o międzynarodowej renomie i dużym doświadczeniu w wychwytywaniu i składowaniu CO2.
Główne cele projektu obejmują: rozwój naukowy i technologiczny oraz poprawę infrastruktury badawczej na najwyższym poziomie na arenie międzynarodowej w zakresie wychwytywania i składowania CO2 (CCS); rozwój nowych metod i modeli termodynamicznych w celu wspierania badań w dziedzinie CCS, generowanie nowych danych eksperymentalnych i szkolenie wyspecjalizowanego personelu w tym sektorze.

Bazując na nowych danych eksperymentalnych udostępnionych w ramach projektu, Zakład opracuje model jednofazowego i dwufazowego przepływu mieszanin CO2 z zanieczyszczeniami na potrzeby softwarowego śledzenia jakości mieszanin w sieciach transportu rurociągowego.

Ponadto Politechnika Warszawska przeprowadzi badania symulacyjne stanów awaryjnych przy dwufazowym przepływie mieszanin CO2, takich jak uderzenia hydrauliczne, wypływ do atmosfery, wyłączenie pompy lub sprężarki.

Ten projekt badawczy pozwoli nam rozwinąć nową wiedzę w sektorze CCS, która może być wykorzystana zarówno do zastosowań praktycznych, z transferem wyników badań do sfery przemysłowej, jak i w edukacji, w celu szkolenia inżynierów i doktorantów w zakresie umiejętności naukowo-technicznych, które stają się coraz bardziej istotne dla potrzeb instytucji i przemysłu (nie tylko firm działających w sektorze CCS, ale także firm z silnym naciskiem na innowacje cyfrowe i transformację energetyczną).