Nasi pracownicy członkami rady programowej i prelegentami 39. Zjazdu Gazowników

Dr hab. Maciej Chaczykowski, Dr Małgorzata Kwestarz, Prof. dr hab. Andrzej J. Osiadacz byli członkami Rady Programowej oraz prelegentami 39. Zjazdu Gazowników, odbywającego się w dniach 14-15 marca 2019 w Warszawie.