Nasi pracownicy przedstawicielami w Międzynarodowej Unii Gazowniczej

Dr hab. Maciej Chaczykowski, Dr Łukasz Kotyński, Dr Małgorzata Kwestarz, Prof. dr hab. Andrzej J. Osiadacz zostali wybrani na przedstawicieli PZiTS w Międzynarodowej Unii Gazowniczej, w Komitetach roboczych odpowiednio ds. transportu, dystrybucji i użytkowania gazu, w pracach triennium 2018-2021.